Τι περιλαμβάνει ο προεγχειρητικός έλεγχος;

  1. Γενικές εξετάσεις.
  2. Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας.
  3. Απεικονιστικές εξετάσεις – προεγχειρητική σταδιοποιήση
  4. Ιστολογική επιβεβαίωση του ΚΠ. H προεγχειρητική τεκμηρίωση του ΚΠ με τη λήψη βιοψιών με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές όπως η βιοψία με τη χρήση βελόνης υπό αξονικό τομογράφο, με βρογχοσκόπηση ή θωρακοσκοπικά είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό των θεραπευτικών επιλογών. ‘Όταν η ιστολογική επιβεβαίωση είναι ανέφικτη προεγχειρητικά, γίνεται κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Category: cancer

← Τι περιλαμβάνει ο προεγχειρητικός έλεγχος;