Τι είναι το Bypass off pump (χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία);

Η χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία αορτοστεφανιαία παράκαμψη γίνεται και αυτή με στερνοτομή. Η διαφορά με την κλασσική εγχείρηση είναι ότι η καρδιά δεν σταματάει και γι αυτό δεν χρησιμοποιείται μηχάνημα εξωσωματικής κυκλοφορίας. Η εγχείρηση γίνεται με πάλλουσα καρδιά. Αυτού του είδους η αορτοστεφανιαία παράκαμψη μπορεί να έχει λιγότερες επιπλοκές και συνήθως οδηγεί σε μείωση του χρόνου ανάρρωσης.


Category: bypass

← Τι είναι το Bypass off pump (χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία);