Τι είναι το bypass (μπαϊ πας) ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη;

Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη ή μπαϊ πας (bypass) είναι μια επέμβαση, με γενική αναισθησία και ανοικτή στερνοτομή, η οποία βοηθάει στη βελτίωση της ροής του αίματος στις αρτηρίες που αιματώνουν τον μυ της καρδιάς (στεφανιαίες αρτηρίες) στα άτομα με σοβαρή στεφανιαία νόσο. Είναι η χειρουργική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου και διενεργείται από εξειδικευμένους χειρουργούς, τους καρδιοχειρουργούς.


Category: bypass

← Τι είναι το bypass (μπαϊ πας) ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη;