Τι είναι το θωρακοσκοπικό Bypass;

Στο ρομποτικό-θωρακοσκοπικό (robotic – thoracoscopic mid-CABG) η αορτοστεφανιαία παράκαμψη γίνεται διαμέσου μικρών θωρακικών τομών. Η επέμβαση γίνεται πάλι με πάλλουσα καρδιά χωρίς μεγάλη στερνοτομή και διάνοιξη του θώρακα, αλλά με μικρές τομές στην αριστερή πλευρά του στέρνου, ανάμεσα στις πλευρές. Αυτού του είδους η επέμβαση ενδείκνυται κυρίως για την αντιμετώπιση νόσου στην κεντρική αρτηρία της καρδιάς, ενώ δεν είναι εφικτή, όταν πάσχουν και οι τρεις αρτηρίες της καρδιάς. Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη διαμέσου μικρών θωρακικών τομών είναι μια σχετικά νέα καρδιοχειρουργική τεχνική και διενεργείται από εξειδικευμένους χειρουργούς. Ο Κος Πολυχρονόπουλος έχει μεγάλη εμπειρία στην νέα αυτή τεχνική (ρομποτικά και θωρακοσκοπικά)


Category: bypass

← Τι είναι το θωρακοσκοπικό Bypass;