Τι είναι η πλευρόδεση;

Πρόκειται για μια επεμβατική τεχνική με την οποία επιτυγχάνεται η διακοπή της παραγωγής υγρού στην κοιλότητα του θώρακα. Στην αρχή ο χειρουργός τοποθετεί, με μια μικρή τομή, παροχέτευση του πλευριτικού υγρού και στη συνέχεια εγχύεται ένα φάρμακο στην υπεζωκοτική κοιλότητα με το οποίο διακόπτεται η παραγωγή του υγρού και ο ασθενής ανακουφίζεται. Η τεχνική γίνεται με τοπική αναισθησία.


Category: cancer

← Τι είναι η πλευρόδεση;