Τι είδους αναισθησία απαιτεί η επέμβαση για τον Καρκίνο του Πνεύμονα;

Η χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του ΚΠ απαιτεί την χορήγηση γενικής αναισθησίας στον ασθενή από εξειδικευμένο αναισθησιολόγο.


Category: cancer

← Τι είδους αναισθησία απαιτεί η επέμβαση για τον Καρκίνο του Πνεύμονα;