Πώς γίνεται η ανάρρωση μετά από μπαϊ πας;

Η ανάρρωση μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη διαρκεί περίπου 6 με 12 εβδομάδες. Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές δραστηριότητές τους μετά από 6 εβδομάδες. Μετά την επέμβαση, ο ασθενής λαμβάνει συστηματικά φαρμακευτική αγωγή και να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο ζωής του (διακοπή καπνίσματος, μειωμένα λιπαρά, ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, σωματική άσκηση) για την πρόληψη περαιτέρω εξέλιξης της στεφανιαίας νόσου.


Category: bypass

← Πώς γίνεται η ανάρρωση μετά από μπαϊ πας;