Πόσα είδη θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων χρησιμοποιούνται για τον ΚΠ;

Υπάρχουν τρία είδη

  • Πνευμονεκτομή: η αφαίρεση ενός πνεύμονα, αριστερού ή δεξιού, είτε με ανοιχτή θωρακοτομή είτε, λιγότερο επεμβατικά με μικρή τομή θωρακοσκοπικά
  • Λοβεκτομή: η αφαίρεση ενός λοβού του πνεύμονα επίσης είτε θωρακοσκοπικά είτε με θωρακοτομή
  • Τμηματεκτομή: η αφαίρεση τμήματος του πνεύμονα μέσα στο οποίο εμπεριέχεται ο όγκος θωρακοσκοπικά ή με θωρακοτομή.

Η επιλογή του τύπου της γίνεται από τον Χειρουργό Ογκολόγο. Στόχος είναι η πλήρης αφαίρεση του όγκου με την μικρότερη δυνατή απώλεια υγιούς πνευμονικού παρεγχύματος.


Category: cancer

← Πόσα είδη θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων χρησιμοποιούνται για τον ΚΠ;