Ποιος είναι ο ρόλος της χημειοθεραπείας μετά το χειρουργείο;

Πολλοί ασθενείς μετά την ανάρρωση από το χειρουργείο θέτουν το ερώτημα εάν πρέπει να λάβουν επικουρική χημειοθεραπεία. Οι κλινικές μελέτες δείχνουν βελτίωση στην πενταετή επιβίωση κατά 5-15% όταν μετά το χειρουργείο ακολουθεί επικουρική χημειοθεραπεία.


Category: cancer

← Ποιος είναι ο ρόλος της χημειοθεραπείας μετά το χειρουργείο;