Ποιες είναι οι επιπλοκές της εγχείρησης;

Κάθε επέμβαση ανοικτής καρδιάς μπορεί να έχει επιπλοκές. Είναι γενικά σπάνιες και περιλαμβάνουν την μόλυνση στο σημείο τομής του θώρακα, αιμορραγία, αλλεργική αντίδραση από την αναισθησία.


Category: bypass

← Ποιες είναι οι επιπλοκές της εγχείρησης;