Ποιά τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής θωρακοσκοπικής μεθόδου έναντι της θωρακοτομής;

Ο ασθενής έχει μικρή απώλεια αίματος, μετεγχειρητική πορεία σύντομη, με λιγότερο πόνο και μπορεί να επιστρέψει σπίτι του πολύ πιο σύντομα από τις 2 εβδομάδες που απαιτούνται μετά από την θωρακοτομή.


Category: cancer

← Ποιά τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής θωρακοσκοπικής μεθόδου έναντι της θωρακοτομής;