Ο Καρκίνος του Πνεύμονα (ΚΠ) αντιμετωπίζεται πάντα με χειρουργική επέμβαση;

Η χειρουργική επέμβαση εξαρτάται από κάποιους παράγοντες για τους οποίους θα σας ενημερώσει ο χειρουργός ή το ειδικό ογκολογικό συμβούλιο που αποτελείται από Χειρουργό Ογκολόγο και Παθολόγο Ογκολόγο ή/και Ογκολόγο Ακτινοθεραπευτή. Κάποιοι από τους παράγοντες είναι ο ιστολογικός τύπου του ΚΠ, το στάδιο, η ανατομική θέση του όγκου και η γενική κατάσταση του ασθενούς.


Category: cancer

← Ο Καρκίνος του Πνεύμονα (ΚΠ) αντιμετωπίζεται πάντα με χειρουργική επέμβαση;