Ο ασθενής έχει πόνο μετά το χειρουργείο;

Ο πόνος αποτελεί ίσως την μεγαλύτερη ανησυχία των ασθενών που υποβάλλονται σε μια θωρακοχειρουργική επέμβαση. Ο πόνος είναι υπαρκτός τις πρώτες ημέρες μετά το χειρουργείο. Όμως ο ιατρός έχει στην διάθεση του ένα μεγάλο αριθμό αναλγητικών φαρμάκων εξασφαλίζει στον ασθενή μια ανώδυνη μετεγχειρητική ανάρρωση. Οι νέες ελάχιστα επεμβατικές θωρακοσκοπικές τεχνικές μειώνουν την μετεγχειρητική περίοδο του άλγους.


Category: cancer

← Ο ασθενής έχει πόνο μετά το χειρουργείο;