Έχω άλλες θεραπευτικές επιλογές εκτός από την εγχείρηση ανοικτής καρδιάς;

Για τις κλειστές (βουλωμένες) στεφανιαίες αρτηρίες άλλες θεραπευτικές επιλογές είναι η αγγειοπλαστική με εμφύτευση στεντ (stent) για να «ανοίξει» το αγγείο, η οποία διενεργείται από επεμβατικούς καρδιολόγους και η φαρμακευτική αγωγή. Ο καρδιολόγος μαζί με τον καρδιοχειρουργό, εκτιμώντας την βαρύτητα και την έκταση της βλάβης στα στεφανιαία αγγεία, θα σας συμβουλεύσουν για την καλύτερη αντιμετώπιση.


Category: bypass

← Έχω άλλες θεραπευτικές επιλογές εκτός από την εγχείρηση ανοικτής καρδιάς;